גלרית תמונות
   
 
בס"ד
סיכום הלכות מילה
 
סיכום הלכות מילה ע"פ הספר "וזאת בריתי" להרב שערבי שליט"א
נערך ע"י משה שמעון שלזינגר
 
 
מצוות מילה
 
מקור המצווה
 
1. בראשית י"ז י' זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר.
2. "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
 
טעמי המצווה
 
1. השלמה ותיקון גוף האדם (כי העורלה היא תוספת שהתווספה כדי להסירה, ולאחר ההסרה נעשה האדם מושלם.)
2. כדי שיהיה לעם היהודי סימן קבוע בגופם להבדילם משאר אומות העולם
3. נתנה תורה ברית מילה כדי להחליש את התאווה של האדם.
 
גודל מעלת המצווה
 
מקורות
 
1. "ובן שמונה ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם"
2. "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
 
מהו פירושו יום
 
ברית מילה בין בזמנה בין שלא בזמנה נעשית אלא ביום - יום פירושו מעלות השחר עד שקיעת החמה או צאה"כ.
 
המצווה לכתחילה
 
לכתחילה מצוות ברית המילה נעשית משעת הנץ החמה, והטעם שמהנץ הוא יום ברור, וקודם לכן אין בני האדם יודעים להבדיל בין לילה לעמוד השחר.
 
המצווה בדיעבד
 
בשעת צורך גדול יש להתיר למול משעת עלות השחר ובלבד שלא יהיה זה קודם 72 דקות מהנץ החמה.
 
אהרן יצחק שטרן, מוהל מוסמך מ.ר. 763
טל. 03-6163119, 050-4123185
לייבסיטי - בניית אתרים