גלרית תמונות
   
 
בס"ד
תנאי שימוש
הסכם שימוש באתר
 
אתר האינטרנט של אהרן יצחק שטרן - מוהל מוסמך ("האתר") מוצע לשימושך בכפוף לתנאי שימוש אלה וכן כל תנאי/הוראה המתפרסמת באתר. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים וההודעות הללו.
 
כל מקום שנכתב אתר הכוונה גם ליוצריו מפעיליו עובדיו באי כוחו וכדו'.
 
 
האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך המשתמש/ת בלבד.
 
 
1. דינם של הוראות ו/או כללים נוספים
 
 
1.1. התנאים הכלליים חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים.
 
 
2. אחריות
 
 
2.1. אין לסמוך על התוכן שמתפרסם באתר (בין בכתבות, בתגובות ובפרסומים אחרים כלשהם) לצורך לקבלת החלטות משפטיות, אישיות, רפואיות, כספיות או אחרות ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי.
 
 
2.2. בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת בחוק, לא יהיה אהרן יצחק שטרן - מוהל מוסמך אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, גם אם האתר או מי מספקיו קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
 
 
2.3. התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר נמסרו בחלקם על ידי ספקים שונים או על ידי משתמשים ועל אחריותם בלבד. האתר אינה שולט במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. לפיכך, לא תוכל/י להעלות טענות או דרישות כלפי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.
 
 
2.4. התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.
 
 
2.5. האתר וספקיו עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר ובתכנים בכל עת.
 
 
2.6. במידה ותהיה סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של אהרן יצחק שטרן - מוהל מוסמך, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.
 
 
2.7. האתר וספקיו אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים "כפי שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) ללא אחריות מכל סוג. הקהילה וספקיה מסירים מעצמם בזאת כלאחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיותהביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
 
 
2.8. את/ה מסכים/מה באופן ספציפי לכך שהאתר אינו נושא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים,משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורםאחר, כולל זכויות קניין רוחני. את/ה מסכים/מה באופן ספציפי לכך שהקהילה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.
 
 
3. מידע מסחרי ופרסומות
 
 
האתר אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.
 
 
4. קישורים באתר וקישורים אל האתר
 
 
4.1. אתר אינטרנט זה מכיל בתוכו קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של הקהילה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי הקהילה לגבי אותם מקורות אחרים.
 
 
4.2. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכל/י להעלות טענות או דרישות כלפי הקהילה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
 
 
4.3. האתר אינו אחראי לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר זה.
 
 
4.4. כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין המפרסם או הגורם החיצוני. הקהילה לא תהיה אחראית ולא תשא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.
 
 
4.5. מותר לך לשים קישורים אל אתר זה באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep ) ובלבד שלא ייוצר הרושם כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר המקשר לאתר הקהילה. אין לשים קישורים אל אתר זה באמצעות טכנולוגיות Framing, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.
 
 
5. פיקוח והעברת מידע
 
 
5.1. לאהרן יצחק שטרן אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים שלו ועל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, הקהילה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר או לערוך כל חומר לפישיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של הקהילה בקשר לפיקוח על תוכן המועלה לאתר.
 
 
5.2. אהרן יצחק שטרן יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת.
 
 
5.3. אהרן יצחק שטרן שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם הקהילה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של הקהילה או של חברות המסונפות אליה; (3)לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של חברי הקהילה או של אחרים.
 
 
6. פרטיות
 
 
6.1. אהרן יצחק שטרן יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק.
 
 
6.2. אהרן יצחק שטרן יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/נת הסכמתך לשימוש זה.
 
 
6.3. אלא אם הודעת לאהרן יצחק שטרן אחרת, אהרן יצחק שטרן יהיה רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה. 
 
 
6.4. אהרן יצחק שטרן רשאי להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 
 
7. בעלות וזכויות יוצרים
 
 
7.1. האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושם של אהרן יצחק שטרן ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לספקיה.
 
 
7.2. אלא אם נאמר אחרת האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי/ת להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
 
 
7.3. ללא רשות מפורשת של אהרן יצחק שטרן בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל סוג לאתר.
 
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר ספק יובהר כי חומר שאינו מצוין יוצריו הינו רכוש האתר. למעט לצורך שימוש אישי אין לעשות במידע שבמאגר או בחלקים ממנו כל שימוש אחר ולרבות כל שימוש מסחרי, העתקה, הפצה, פרסום, מכירה וכיוצ"ב.
 
 
7.4. הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות אהרן יצחק שטרן ו/או ספקיה.
 
 
7.5. סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
 
 
שימוש לא חוקי ואסור
 
 
8.  חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה.אינך רשאי/ת להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי הקהילה.
 
 
9.  את/ה מסכים/מה לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
 
 
10. דין ומקום שיפוט
 
 
10.1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא תחול ההפניה אל הדין הזר).
 
 
10.2. לבתי הדין שע"י הרבנות הראשית לישראל בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית כבוררת בלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו, שימוש באתר הינו כהסכמה לבוררות בבית הדין הנ"ל דלא כאסמכתא ודלא כטפסי דשטרי.
 
 
 
אהרן יצחק שטרן, מוהל מוסמך מ.ר. 763
טל. 03-6163119, 050-4123185
לייבסיטי - בניית אתרים